Welcome

 

廖文伶 助理教授

基本資料

學歷

  • 美國洛瑪琳達大學 流行病學 博士
  • 台灣大學 流行病學 碩士
  • 長庚大學 醫事技術學 學士

經歷

  • 中國醫藥大學 中醫學院中醫學系 博士教師
  • 中國醫藥大學 研究發展處學術研究組 博士後研究員
  • 中國醫藥大學附設醫院 個人化研究中心 博士後研究員

主管經歷

專長

  • 流行病學
  • 生物統計
  • 醫事技術